Regulamin imprezy

„VI Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
organizowanej w dniu 20 września 2017 r.

 

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy
organizator „VI Ogólnopolskiego Dzień Przedszkolaka” ustala niniejszy regulamin.

I  Organizator

Dyrektorzy Łódzkich Przedszkoli Miejskich

II  Odpowiedzialny

Iwona Oszczepalska - Inspektor w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

III  Współorganizatorzy

Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

IV  Uczestnicy

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy grup zorganizowanych zobowiązani są do potwierdzenia swojego udziału w imprezie najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.

V  Termin i miejsce

20 września 2017 roku

Park im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

VI   Cele imprezy:

 1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
 2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania
  na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego.
 5. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec świata przyrody
 6. Rozwijanie zainteresowań zwierzętami żyjącymi w łódzkim ogrodzie zoologicznym .
 7. Nabywanie postaw zgodnych z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach użyteczności publicznej.
 8. Promocja Łodzi, jako miasta.

VII   Zasady organizacyjne

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 2. Z imprezy przy muszli koncertowej w Parku im. Józefa Piłsudskiego
  i w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi korzystać mogą jedynie osoby do tego uprawnione znajdujące się na liście osób, zatwierdzonej przez organizatora. 
 3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie imprezy. 
 5. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. 
 6. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora w materiałach promujących i podsumowujących projekt (fotografie, filmy, prezentacje, materiały reklamowe i informacyjne, Internet, media, etc).
 7. Impreza ma charakter zamknięty.

VIII  Program VI Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka     

930-945 .- przyjazd przedszkoli do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (I tura: PM nr 8, 30, 33, 52, 55, 57, 58, 65, 74, 75, 77, 81, 89, 90, 99, 100, 102, 107).

945-1145 - dzieci (I tura) wraz z nauczycielami, opiekunami i wolontariuszami wyruszają do ZOO gdzie będą brały udział w grze terenowej „Poszukiwacze skarbu”.

1030-1045 - przyjazd przedszkoli do muszli koncertowej w Parku
im. Józefa Piłsudskiego (II tura
: PM nr 109, 122, 123, 133, 141, 142, 148, 155, 156, 164, 170, 176, 183, 206, 207, 208, 215, 218, 220).

1045-1145 - dzieci (II tura) bawią się przy muszli z animatorami, korzystają
z przygotowanych atrakcji:

§ imprezę prowadzi fundacja FORM ART.,

§ zabawy na zjeżdżalniach i zamkach dmuchanych,

§ zajęcia edukacyjne zorganizowane przez: Komendę Miejską Policji, Straż Pożarną, Straż Miejską, Ascender Solutions For Life,

§ zabawy konstrukcyjne klockami,

§ statek piracki,

§ dogoterapia,

§ przygoda z tańcem – zajęcia z instruktorem.

1130 -1145 - zbiórka wszystkich dzieci pod sceną przy muszli koncertowej, powitanie zaproszonych gości.

1200-1215 -  odśpiewanie hymnu.

1215-1245 - poczęstunek dla dzieci.

1245-1445 - dzieci z przedszkoli (II tura): PM nr 109, 122, 123, 133, 141, 142, 148, 155, 156, 164, 170, 176, 183, 206, 207, 208, 215, 218, 220 wraz z nauczycielami, opiekunami i wolontariuszami wyruszają do ZOO gdzie będą brały udział w grze terenowej „Poszukiwacze skarbu”.

Dzieci z przedszkoli (I tura): PM nr 8, 30, 33, 52, 55, 57, PM 58, PM 65, PM 74, PM 75, PM 77, PM 81, PM 89, PM 90, PM 99, PM 100, PM 102, PM 107 bawią się przy muszli z animatorami, korzystają z przygotowanych atrakcji.

1445 1500 - Wypuszczenie balonów. Zakończenie imprezy, odbiór upominków dla dzieci.

IX  Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy.
 2. Organizator zapewnia poczęstunek dla dzieci oraz upominki dla dzieci.
 3. Wszystkie dzieci z grup zorganizowanych biorące udział w imprezie będą posiadały identyfikatory z nazwiskiem i imieniem własnym oraz numerem telefonu opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w imprezie odpowiadają ich opiekunowie (nauczyciele) – do każdej grupy 25 dzieci - 3 osoby dorosłe.
 5. Zaplecze higieniczno - sanitarne znajduje się w przy muszli koncertowej oraz w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.                                                                                              

 

Zespół do spraw przygotowania i przeprowadzenia imprezy

1.  Przewodniczący: 

     Iwona Oszczepalska            

2.  Wiceprzewodniczący:                                            

     Agnieszka Pustelnik  

3.  Członkowie:        

Małgorzata Bułacińska

Dorota Cieślińska

Mariola Filipczak   

Elżbieta Jaśkiewicz   

Małgorzata Karczewska

Iwona Kawa     

Anna Nogacka

Edyta Płatek

Zdzisława Smak–Kierus

Żanetta Solewicz

Małgorzata Wągrowska