Regulamin imprezy

„VIII Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
organizowanej w dniu 20 września 2019 r. pod hasłem

„Na wzgórzu z trzema wieżami,

bawimy się z przedszkolakami”

 

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy
organizator „VIII Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” ustala niniejszy regulamin.

I  Organizator

Dyrektorzy Łódzkich Przedszkoli Miejskich

II  Współorganizatorzy

Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji

III  Osoba odpowiedzialna

Iwona Oszczepalska - Inspektor w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

IV  Uczestnicy

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

Uczestnicy grup zorganizowanych zobowiązani są do potwierdzenia swojego udziału                                 w imprezie najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.

V  Termin i miejsce

20 września 2019 roku

Park na Zdrowiu – „Wzgórze Trzech Wież”

VI   Cele imprezy:

 1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
 2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania
  na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego.
 5. Nabywanie postaw zgodnych z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach użyteczności publicznej.
 6. Promocja Łodzi, jako miasta.

VII   Zasady organizacyjne

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 2. Na teren Wzgórza Trzech Wież, wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione znajdujące się na liście osób, zatwierdzonej przez organizatora.
 3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą nauczyciele grup. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie imprezy. 
 5. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. 
 6. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora w materiałach promujących i podsumowujących projekt (fotografie, filmy, prezentacje, materiały reklamowe i informacyjne, Internet, media, etc).
 7. Z atrakcji zapewnianych przez organizatora mogą korzystać wyłącznie uczestnicy, o których mowa w pkt. IV regulaminu
 8. Impreza ma charakter zamknięty.

VIII  Program VIII Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka     

1000 – 1030 przyjazd przedszkoli na miejsce imprezy

 

1030 1045 zbiórka wszystkich dzieci w miejscu oznaczonym balonami,

powitanie zaproszonych gości, oficjalne rozpoczęcie imprezy.

 

1045 – 1100 odśpiewanie hymnu, wypuszczenie balonów.

 

1100 – 1230 – animacje i zabawy zorganizowane przez firmę prowadzącą/gra

terenowa prowadzona przez harcerzy

 

1230 – 1300 – poczęstunek dla dzieci.

 

1300    1430 gra terenowa prowadzona przez harcerzy/ animacje i zabawy

zorganizowane przez firmę prowadzącą.

 

1430  1500 – odbiór przygotowanych dla dzieci upominków. Podsumowanie

i zakończenie imprezy.

IX  Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy.
 2. Organizator zapewnia poczęstunek oraz upominki dla zgłoszonych uczestników imprezy.
 3. Wszystkie dzieci z grup zorganizowanych biorące udział w imprezie będą posiadały identyfikatory z nazwiskiem i imieniem własnym oraz numerem telefonu opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w imprezie odpowiadają ich opiekunowie (nauczyciele) – do każdej grupy 25 dzieci - 4 osoby dorosłe.
 5. Zaplecze higieniczno - sanitarne znajduje się na terenie imprezy w wyznaczonym miejscu.
Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.