Regulamin imprezy

„VII Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
organizowanej w dniu 20 września 2018 r. pod hasłem
„BAJKOWY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
TO FRAJDA DLA KAŻDEGO DZIECIAKA” 

 

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy
organizator „VII Ogólnopolskiego Dzień Przedszkolaka” ustala niniejszy regulamin.

I  Organizator

Dyrektorzy Łódzkich Przedszkoli Miejskich

II  Odpowiedzialny

Iwona Oszczepalska - Inspektor w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

III  Współorganizatorzy

Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji


IKEA Center Polska S. A., Centrum Handlowe Port Łódź, 93-457 Łódź ul. Pabianicka 245

IV  Uczestnicy

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

V  Termin i miejsce

20 września 2018 roku Patio w Centrum Handlowym Port Łódź ul. Pabianicka 245

VI   Cele imprezy:

 1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
 2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
 3. Propagowanie baśni i bajek, rozwijanie dziecięcej wyobraźni oraz twórczej aktywności;
 4. Rozwijanie umiejętność dzieci do współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych;
 5. Integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego.
 6. Nabywanie postaw zgodnych z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach użyteczności publicznej.
 7. Promocja Łodzi, jako miasta.

VII   Zasady organizacyjne

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 2. Na terenie patio w Porcie Łódź, wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione znajdujące się  na liście osób, zatwierdzonej przez organizatora.
 3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie imprezy. 
 5. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. 
 6. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora w materiałach promujących i podsumowujących projekt (fotografie, filmy, prezentacje, materiały reklamowe i informacyjne, Internet, media, etc).
 7. Impreza ma charakter zamknięty.

VIII  Program VI Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka     

1000-1015 .- przyjazd przedszkoli na Patio Portu Łódź : PM 2, PM 15, PM 16, PM 26, PM 28, PM 43, PM 45, PM 50, PM 76, PM 83, PM 90, PM 105, PM 114, PM 115, PM 117, PM 118, PM 121, PM 122, PM 123, PM 124, PM 133, PM 138, PM 140, PM 146, PM 154, PM 159, PM 164,  PM 173, PM 175, PM 183, PM 192, PM 199, PM 200, PM 206, PM 208, PM 224, PM 229, 3 przedszkola z „zagranicy".

1015-1130 - dzieci wraz z nauczycielami, opiekunami i wolontariuszami bawią się na patio przed sceną, zabawy prowadzi konferansjer z firmy prowadzącej imprezę.

1130-1145 - powitanie VIPów, oficjalne rozpoczęcie imprezy.

1200-1210 -  wypuszczenie balonów, odśpiewanie hymnu.

1210-1245 - koncert Michała Wiśniewskiego i Natalii Jarosławskiej-Wrąbel

1245-1300 - poczęstunek dla dzieci.

1300 -1400 - atrakcje dla dzieci firma prowadząca imprezę.

1400 -1415 - Zakończenie imprezy, odbiór upominków dla dzieci.


IX  Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy.
 2. Organizator zapewnia poczęstunek dla dzieci oraz upominki dla dzieci.
 3. Wszystkie dzieci z grup zorganizowanych biorące udział w imprezie będą posiadały identyfikatory z nazwiskiem i imieniem własnym oraz numerem telefonu opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w imprezie odpowiadają ich opiekunowie (nauczyciele) – do każdej grupy 25 dzieci - 4 osoby dorosłe.
 5. Zaplecze higieniczno - sanitarne znajduje się w Porcie Łódź.
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.                                                                                              

 

Zespół do spraw przygotowania i przeprowadzenia imprezy

         1.  Przewodniczący: 

  
     
Iwona Oszczepalska            

2.  Wiceprzewodniczący:                                            

     Agnieszka Pustelnik  

3.  Członkowie:        

Edyta Płatek 
Małgorzata Bułacińska
Mariola Filipczak  
Elżbieta Jaśkiewicz   
Małgorzata Karczewska
Iwona Kawa     
Dorota Cieślińska     
Anna Nogacka
Żanetta Solewicz