https://sites.google.com/site/dzienprzedszkolakalodz/_/rsrc/1356040967333/config/LogoDP_male.gif
     
Regulamin imprezy

„V Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

organizowanej w dniu 20 września 2016 r.


W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy organizator
„V Ogólnopolskiego Dzień Przedszkolaka” ustala niniejszy regulamin.

I  Organizator

Dyrektorzy Łódzkich Przedszkoli Miejskich

II  Odpowiedzialny

Iwona Oszczepalska - Inspektor w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

III  Współorganizatorzy

Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

IV  Uczestnicy

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy grup zorganizowanych zobowiązani są do potwierdzenia swojego udziału w imprezie najpóźniej do 30 kwietnia 2016 r.


V  Termin i miejsce


20 września 2016 roku
Plac Dąbrowskiego w Łodzi
- Teatr Wielki w Łodzi

VI
  Cele imprezy:
 1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
 2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
 3. Integracja przedszkoli z różnych regionów kraju.
 4. Integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego.
 5. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze najmłodszych.
 6. Kształcenie umiejętności prawidłowego zachowania w miejscach użyteczności publicznej.
 7. Promocja Łodzi, jako miasta.

 VII   Zasady organizacyjne

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 2. Na teren Teatru Wielkiego Plac Dąbrowskiego w Łodzi  wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione znajdujące się  na liście osób, zatwierdzonej przez organizatora. 
 3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie imprezy. 
 5. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. 
 6. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora                    na materiałach fotograficznych i filmowych.

VIII  Program V Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka     

 1. 10:30 – 11:00 - Przyjazd autokarów z grupami zorganizowanymi.
 2. 11:00 – 11:15 - Otwarcie imprezy, powitanie przedszkoli i zaproszonych gości
 3. 11:15 – 11:40 - Wspólna zabawa dzieci z wodzirejem, korowody, stacje tańca, ruch przy muzyce
 4. 11:40 – 11:45 - Rozdanie balonów. Odśpiewanie hymnu „Dzień przedszkolaka
 5. 11:50 – 12:30 - Przejście do teatru, poczęstunek.
 6. 12:30 –14:45 -  Przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, w przerwie – tort jubileuszowy
 7. 14:45 – 15:00 - Zakończenie jubileuszowego spotkania.

IX  Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy.
 2. Organizator zapewnia poczęstunek dla dzieci.
 3. Wszystkie dzieci z grup zorganizowanych biorące udział w imprezie będą posiadały identyfikatory               z nazwiskiem i imieniem własnym oraz numerem telefonu opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w imprezie odpowiadają ich opiekunowie (nauczyciele) –           do każdej grupy 25 dzieci - 4 osoby dorosłe.
 5. Zaplecze higieniczno - sanitarne znajduje się w Teatrze Wielkim w Łodzi.
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.
UWAGA WAŻNE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby dorosłe nie zgłoszone do udziału w imprezie.
2. Uczestnictwo w  spektaklu teatralnym wyłącznie z zaproszeniem.

Zespół do spraw przygotowania i przeprowadzenia imprezy


1.  Przewodniczący: 
Iwona Oszczepalska    

2.  Wiceprzewodniczący
:
Agnieszka Pustelnik                                          
3.  Członkowie: 
Wanda Andrzejewska 
Małgorzata Bułacińska
Mariola Filipczak   
Elżbieta Jaśkiewicz   
Małgorzata Karczewska
Iwona Kawa     
Bożena Miłosz     
Anna Nogacka
Elżbieta Przybysz  
Zdzisława Smak–Kierus
Małgorzata Wągrowska

https://a12a5ec9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dzienprzedszkolakalodz/biography/sloneczko13.png?attachauth=ANoY7coQ-B_kttEgSM5raiFvCXMSOWrdE7IFShaUR63-MKSfBxBJT5bH5OtEljaNt0RrqG6tHZZ1NRVvz3FaWbGp4IC3e3RK2U1nd7jrjyyui4sJIL67EJoKTrxBRVtNjUJryYXx_D3Oypgs1HNR-27CJSQ651-5gL2BnVnaNrJZ8EzIV1_HFnl2QZw4B064rWKp8Onb72oZl86150ZZ-fPhwhXtx9z-SbW64nmSiPBKA-APNBzcmAf34vUZXp9iUTiHAfbbltnm&attredirects=0