Łódzka Grupa Organizacyjna Projektu 

„20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

  Iwona Oszczepalska – inspektor Wydziału Edukacji 
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

                                            
Dyrektorzy Łódzkich Przedszkoli Miejskich:

  Edyta Płatek – Przedszkole Specjalne Nr 1

Małgorzata Karczewska – Przedszkole Miejskie Nr 12   

  Małgorzata Bułacińska – Przedszkole Miejskie Nr 54  

  Agnieszka Pustelnik – Przedszkole Miejskie Nr 55

  Iwona Kawa – Przedszkole Miejskie Nr 86  


Krystyna Osak – Przedszkole Miejskie Nr 99 

 Anna Nogacka - Przedszkole Miejskie Nr 125

Magda Filipczak – Przedszkole Miejskie Nr 153

Anna Musiałek - Przedszkole Miejskie Nr 175

Dorota Cieślińska - Przedszkole Miejskie Nr 202

Żanetta Solewicz -  Przedszkole Miejskie Nr 214 z Oddzialami Integracyjnymi w Lodzi.  


O Projekcie


    Projekt Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to inicjatywa dyrektorów Łódzkich Przedszkoli Miejskich, która zrodziła się

w 2009 roku. Projekt ma na celu dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania i wesołej zabawy a także czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Dzięki Projektowi, możliwa jest integracja przedszkoli z różnych regionów kraju, współdziałanie wielu środowisk, ludzi, firm i instytucji, mających wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania przedszkoli. Ważnym aspektem jest propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, podkreślenie jego otwartości na zachodzące zmiany w edukacji i otaczającym świecie. Niezależnie od wymienionych celów, podczas realizacji projektu następuje przybliżanie dzieciom wiadomości na temat regionu, w którym dziecko mieszka i funkcjonuje. Inicjatorom zależy na promocji Łodzi, jako prężnie rozwijającego się miasta z ciekawą historią, teraźniejszością i przyszłością.

    Ważną ideą inicjatywy, jest udostępnienie Projektu „Dzień Przedszkolaka” wszystkim zainteresowanym w całej Polsce, powiązanie wspólnych działań, wpisanie Dnia Przedszkolaka w karty kalendarza i obchodzenie święta przedszkolaków
w jednym terminie, każdego roku w dniu 20 września.
    Z okazji Dnia Przedszkolaka dzieci i nauczyciele w przedszkolach realizują wiele działań, by dzień 20 września był radosnym świętem w całej Polsce. Organizują imprezy plenerowe, festyny, różnorodne zabawy, uroczystości, prezentują swoje możliwości na scenie w przedstawieniach i różnego rodzaju występach artystycznych, biorą udział w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych, spotykają się z ciekawymi ludźmi.
    Projekt jest przygotowany tak, by wpisywać się w normalne działania przedszkoli i staje się jedną z wielu form wychowania i edukacji przedszkolnej - IV edycja Dnia Przedszkolaka realizowana jest w dniu 20 września 2013 roku
w przedszkolach na terenie Polski. Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się do udziału w Projekcie, mają do dyspozycji na naszej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje, regulamin, wzór logo, wzór plakatu, Hymn Przedszkolaka.
    Punktem kulminacyjnym podczas Projektu jest odśpiewanie Hymnu Przedszkolaka oraz wypuszczenie balonów
z marzeniami do nieba.
    Zapraszamy przedszkola z całej Polski do udziału w Projekcie Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka oraz do zapoznania się z zasadami oraz historią, zawierającą opis realizacji kolejnych edycji Dnia Przedszkolaka w Łodzi. Pomysły inicjatorów można wykorzystać podczas organizacji imprez własnych, w swoich miejscowościach.              

Zasady projektu

 1. Udział w projekcie może wziąć każde przedszkole
 2. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.dzieńprzedszkolaka.pl
 3. Po akceptacji zgłoszenia organizator udostępnia nieodpłatnie logo projektu, wzór plakatu, symbol „balony do nieba”, hymn przedszkolaka.
 4. Przedszkole przystępujące do projektu podczas imprezy własnej, obowiązkowo podejmuje następujące działania:
 • opracowuje regulamin imprezy własnej, spełniając  wszelkie zasady bezpieczeństwa
 • wypuszcza „balony do nieba” - po uzgodnieniu warunków obowiązujących w tym zakresie w danym regionie
 • śpiewa wspólnie Hymn Przedszkolaka
 • zapewnia dzieciom i uczestnikom radosną zabawę i edukację
 • udostępnia informację o realizacji
Przedszkole przystępujące do projektu ma obowiązek stosować się do Regulaminu Projektu „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

Proponowane formy realizacji  Projektu

 • Imprezy przedmiotowe – inicjowane, organizowane i realizowane przez przedszkola z możliwością udziału rodziców, firm i instytucji oraz różnych zaproszonych gości Imprezy towarzyszące, wpisane w zwykłą działalność przedszkoli – wszelkie zajęcia edukacyjne, poznawcze, wychowawcze, relaksacyjne i inne
 • Prezentacje możliwości dzieci – szeroko pojęte występy dzieci, pokazy, zabawy sportowe, konkursy plastyczne, muzyczne, językowe i inne
 • Zabawy i imprezy integracyjne przedszkoli

Regulamin Projektu

„20 września - Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka”

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).
 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. nr 000, poz. 406)
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.)
Imprezy Dnia Przedszkolaka są integralną formą działalności wychowawczej przedszkoli w ramach Projektu, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Projektu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.

 

I. Cele projektu

 1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
 2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
 3. Integracja przedszkoli z różnych regionów kraju.
 4. Integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób i instytucji mających wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania przedszkoli.
 5. Promocja regionu.

II. Zasady projektu.

 1. W projekcie mogą brać udział przedszkola z całej Polski poprzez organizowanie  imprez  w swoim regionie
 2. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego  w serwisie internetowym www.dzieńprzedszkolaka.pl  w zakładce  „Do pobrania” i wysłanie go na adres e-mail Przedszkola Miejskiego Nr 12 pm12.lodz@op.pl lub na nr faksu 42  633 26 50 w terminie do 30 kwietnia.
 3. Zgłoszone do projektu przedszkole, które otrzymało akceptację organizatorów ma  prawo do wykorzystania :
 • logo projektu
 • wzoru plakatu
 • symbolu „balony do nieba”
 • hymnu przedszkolaka
4. Zespół organizacyjny projektu nie odpowiada za zobowiązania finansowe imprez organizowanych 
w ramach Projektu Dzień Przedszkolaka.

5. Organizator może zapewnić dostęp do zdjęć i materiałów z przeprowadzonej imprezy w ramach Projektu zamieszczonych na stronie internetowej uczestnika, poprzez  przesłanie adresu strony internetowej przedszkola.                          

6. Wszelkie treści umieszczane w serwisie projektu nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich, a także obrażać ani deprecjonować innych przedszkoli lub  ich działalności.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OBCHODÓW DNIA PRZEDSZKOLAKA W REGIONIE

Dane organizatora imprezy:

 

 

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

 

adres:

 

 

telefon, fax:

 

 

e-mail, www:

 

 

Miejsce odbywania się imprezy:

 

 

Krótka Informacja
 o planowanej imprezie

 

 

Data i podpis

Data rejestracji zgłoszenia

 

 

Data potwierdzenia zgłoszenia