http://www.ps1.szkoly.lodz.pl













Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
(współorganizator)





Przedszkole Miejskie
http://www.pm12.com.pl/
Nr 12 w Łodzi



https://sites.google.com/site/dzienprzedszkolakalodz/biography/logo%2099.JPG






http://www.pm214lodz.wikom.pl/






















http://www.wikom.pl/pm125lodz/




http://pm55.com.pl/