Cele Dnia Przedszkolaka

  1. Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego
  2. Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
  3. Integracja przedszkoli z różnych regionów kraju
  4. Integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób oraz instytucji  mających wpływ na wizerunek oraz jakość funkcjonowania przedszkoli.
  5. Promocja Łodzi jako miasta.